Arhive categorie: Atractii

Lapiezurile

Lapiezurile reprezintă forme de disoluţie de tipul şanţurilor separate de creste mai mult sau mai puţin late sau de tipul unor excavaţii cu aspect de mici bazine eliptice sau circulare. Ele se formează atât pe calcarul nud cât şi sub învelişul de sol, putându-se deosebi forme individuale sau grupări cunoscute sub denumirea de câmpuri de lapiezuri.

Campurile de lapiezuri Cleopatra si Afrodita din Ponoarele sunt unice in Romania prin dimensiunile, compactitatea si altitudinea la care se gasesc (sub 600 metri), ele fiind caracterstice Muntilor Alpi.

Din numeroasele încercări de clasificare a lapiezurilor din România amintim pe cele mai importante: Viehmann (1964) utilizează criteriul genetic (lapiezuri torenţiale, eoliene, litorale, glaciare, fosile şi subterane); Bleahu (1982) clasifică lapiezurile în funcţie de locul în care s-au format: lapiezuri libere,lapiezuri semiîngropate şi lapiezuri îngropate, fiecare cu mai multe subtipuri; Onac (2000) utilizează criteriul morfogenetic şi deosebeşte trei categorii: lapiezuri liniare, lapiezuri circulare şi lapiezuri mixte, fiecare cu mai multe subtipuri.

Lapiezurile sunt întâlnite în toate regiunile carstice din ţara noastră. Se remarcă, prin varietate şi extindere câmpurile de lapiezurile de la Ponoarele (Podişul Mehedinţi), cele din Munţii Mehedinţi, Munţii Bihor, Munţii Pădurea Craiului, Munţii Vâlcan, Munţii Locvei şi Aninei.

Campurile de lapiezuri

Citește în continuare Lapiezurile

Turismul în judeţul Mehedinţi

Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi de defileul său, de diversitatea reliefului din zona muntoasă, de existenţa elementelor floristice şi faunistice deosebite, multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice, la care se adaugă impresionante mărturii ale unui trecut de milenii, exprimat printr-o serie de monumente istorice, de arhitectură şi artă, unele unice prin valoarea si ineditul lor.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, prin poziţia sa, la ieşirea Dunării în defileu, dar şi datorită numeroaselor sale obiective social-istorice şi culturale, ar putea constitui un centru polarizator al industriei turistice mehedinţene.
Citește în continuare Turismul în judeţul Mehedinţi